Filter plus 5 Kg

Een maal per jaar dient uw zandfilter te worden gereinigd. Dit om kalkaanslag en grotere vuilvlokken te verwijderen.
Alvorens FILTER PLUS te gebruiken, doe een back-wash van de filter en verwijder manueel de grootste stukken vuil. Ledig de filter. Stop de pomp. Sluit alle kranen. Open het deksel van het filterhuis.
Maak een 10% oplossing van de benodigde hoeveelheid FILTER PLUS. Giet eerst de juiste hoeveelheid water in het filterhuis en nadien de opgeloste hoeveelheid FILTER PLUS. Indien nodig water
bijvullen tot het volume zand volledig onder staat. Laten rusten gedurende 10 tot 24 uur. Controleer of er voldoende water in het zwembad staat en voer onmiddellijk een back-wash uit (afvoer naar
de riolering). Voorkom dat het vuil terecht komt in het zwembad. Stop de back-wash wanneer het zwembadwater voldoende helder is in het filterglas. Nadien overgaan tot normale filtering.

sulfaminezuur

GERELATEERDE PRODUCTEN