Floc (vloeibaar)

Vloeibaar vlokmiddel zorgt ervoor dat de kleine, vuile deeltjes bij elkaar vlokken en beter gefiltreerd kunnen worden.

1. De pH instellen tot 7,4
2. 100ml Floc per 10m3 in de skimmer of het water aanbrengen
3. Eén dag filteren, vervolgens de filtratie stopzetten en gedurende één nacht laten bezinken
4. De gevormde neerslag opzuigen
5. Indien nodig punten 3. en 4. herhalen
De leverancier wijst alle aansprakelijkheid af bij verkeerd gebruik van het product.

Poly-Aluminium-Hydroxidchloride

GERELATEERDE PRODUCTEN