pH+/natronloog

pH natriumhydroxide 29% verhoogt de pH. Vloeibaar product.

Oplossing te verdunnen in water.
1. De pH testen aan de hand van een analysekit.
2. Indien de pH-waarde lager is dan 7.2, pH toevoegen (20ml/m3 verhoogt de pH met 0.2 tot 0.4 eenheden naargelang de hardheid van het water)
3. Chloorgehalte testen en corrigeren indien nodig.
De leverancier wijst alle aansprakelijkheid af bij verkeerd gebruik van het product.

natriumhydroxide opl. 29%

GERELATEERDE PRODUCTEN