Veiligheidsrichtlijnen

  • Nooit onverdund aanbrengen.
  • Neem etherische olie nooit in.
  • Buiten bereik van kinderen bewaren.
  • Blus in geval van brand met een poederblusser (niet met water).
  • Lees altijd goed het etiket.
  • Bewaar etherische olie op een goed geventileerde plaats in een gesloten verpakking.